Wijveld vond landgenoten

Waarde landgenoten,

Wie had gedacht dat ik zo nog eens een speech zou mogen beginnen? Dank aan de verlichte geest die met de prachtige naam voor ons coöperatief fonds op de proppen kwam.

Zes jaar geleden ben ik gestart met het Wijveld. Ik had enorm veel goesting om te boeren. Terug naar de basis, mensen in dagelijks eten voorzien. En dat op een manier die er mag zijn, met zorg voor bodem en milieu, voor eter en boer. Maar zes jaar lang was er onzekerheid. Elk jaar opnieuw de vraag of 't Wijveld kon blijven bestaan.

Daar komt nu een einde aan: door de aankoop van de grond ziet ons prachtige project een mooie toekomst tegemoet. We kunnen doorgaan met het uitdragen van dit unieke CSA systeem, waar het woord "respect" geen loos begrip is en in alle richtingen aan bod komt.

Dank aan de eigenaars, die ons deze unieke kans boden en niet gingen voor het harde vrije marktspel. Dank aan allen die mee de moeilijke tocht ondernamen om het fonds te realiseren. Dank aan de aandeelhouders die echt de stap zetten van financiële steun. En tenslotte dank aan alle sympathisanten die op velerlei manieren ruchtbaarheid gaven aan ons initiatief en zo bijdroegen aan de succesvolle afloop.

Ons project toont dat vele mensen geloven in een positieve toekomst, er niet alleen deel willen van uitmaken maar ook tot actie kunnen overgaan.

Van harte,
Boer Michiel

Meer info over het coöperatief fonds waarin de grond van het Wijveld werd ondergebracht op www.delandgenoten.be