CSA, de drijfkracht van ons zelfoogstsysteem

CSA staat voor Community Shared/Supported Agriculture. Landbouw gedragen door de gemeenschap. In het Nederlands wordt ook wel "pergola" gebruikt. De mensen zijn dan de pijlers, het pergolageraamte dat de landbouw draagt. Deze gedachte is eigenlijk de diepere drijfkracht achter ons zelfoogstsysteem. Wij willen de mensen aansporen om mee verantwoordelijkheid te dragen in de voedselketen.

Door aan het begin van het seizoen een oogstaandeel te kopen geef je een boer de kans om zonder financiële zorgen aan je groenten en fruit te werken. Hij is dus zeker van een loon voor het aankomende seizoen. Echte "fair trade" dus. Risico's (zoals weersomstandigheden) worden ook door boer én leden gedragen. Daar het hier om heel veel teelten gaat wordt het risico fel beperkt: elk weer is wel goed voor een bepaalde teelt.

Door te kiezen voor ecologische landbouw nemen de deelnemers een tweede verantwoordelijkheid op: respect voor zichzelf (gezonde voeding voor lichaam en geest), voor natuur en leefmilieu en bijgevolg ook voor de komende generaties.

 

Voor meer info over CSA en een lijst van andere initiatieven in Vlaanderen surf je naar  http://www.csa-netwerk.be/