Savooiekool

Kolen zijn typische wintergroenten met een lange teeltduur.  Op koolbladeren ligt een waslaagje wat ten dele hun bewaarbaarheid verklaard.

-rode en witte kool

images (18).jpg
download (4).jpg

-savooikool: De savooi onderscheidt zich van de andere kolen met zijn gebobbeld of 'gesavooid' blad.  Ze kunnen tot op zekere hoogte tegen vorst

download (6).jpg

oogst


snij de kool af onder de eerste bladeren.